' . get_the_title() . '

Står I og skal ansætte en ny sælger, men er i tvivl om hvorvidt vedkommende reelt kan sælge? Eller lever en eller flere af jeres sælgere ikke op til deres potentiale og jeres forventninger? Det vigtige er at kende til sælgernes skjulte barrierer.

Sælgerne oplever typisk en indre barriere som afholder dem fra at nå deres fulde potentiale. Med SalesPotential kan vi identificere disse barrierer og efterfølgende afhælpe dem.